Sponsor ons

Het sponsorgeld gaat integraal naar onze  dieren en mobiele zorgboerderij.
Dit gaat onder andere over de kosten voor voeding, de dierenarts, huisvesting van de dieren en het onderhoud ervan, de infrastructuur en andere kosten die de boerderij of de dieren nodig hebben.

Wat krijg je hiervoor terug?

Sponsort jaarlijks €50

  • Je logo wordt vermeld onze website sponsort jaarlijks €50
  • Je wordt vermeld in onze zesmaandelijkse nieuwsbrief 

Sponsort jaarlijks € 100

  • Je logo wordt vermeld op onze website
  • Je wordt vermeld in onze zesmaandelijkse nieuwsbrief
  • Uw logo krijgt een plaatsje op de infrastructuur van onze mobiele zorgboerderij

 

Hoe sponsoren? Neem contact met ons op of stort jouw bijdrage op onderstaand rekeningnummer met als mededeling “sponsoring”.

Ondernemingsnummer: 0702.943.558
Rekeningnummer: BE08 7360 5165 7113